Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności Akceptuję

Zobacz przygody zarazka - Z nami brud nie ma szans


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystając z usług wyszorowane.pl akceptujecie Państwo zasady opisane w niniejszym dokumencie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych jest wyszorowane.pl, REA Paweł Kalinowski ul. Bohaterów Monte Cassino 21/15, 15-873 Białystok siedziba Sienkiewicza 1/1 lok. 200 Białystok zwanym dalej jako wyszorowane.pl 2. Zbierane przez wyszorowane.pl informacje o Użytkownikach Serwisu służą jak najlepszej realizacji usług.

3. Wyszorowane.pl może przetwarzać między innymi następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi:  nazwisko i imiona,  nazwa firmy,  adres siedziby, zamieszkania wraz z kodem pocztowym,  adres poczty elektronicznej,  numer identyfikacji podatkowej (NIP), komórkowego.

4. Wyszorowane.pl przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, świadczenia, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez wyszozrowane.pl oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych w niniejszej Polityce prywatności, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.

5. Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez wyszorowane.pl opierać się będzie na zasadzie dobrowolności.

Użytkownik ma również możliwość wyłączenia zapisywania „ciasteczek”, co uniemożliwi wyszorowane.pl jakiekolwiek automatyczne zbieranie informacji o Użytkowniku. 

Prawa użytkownika

1. Użytkownik serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym"), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych jego osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 3 Wyszorowane.pl powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: ul. Bohaterów Monte Cassino 21/15, 15-873 Białystok, kontakt@wyszorowane.pl 4. W przypadku udostępnienia przez Użytkownika dla wyszorowane.pl danych osobowych jego: pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów lub innych osób które będą po udostępnieniu danych dla wyszorowane.pl będą mieć dostęp do konta w aplikacji lub na stronie internetowej , zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób: 1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych wyszorowane.pl,  2) o tym, że wyszorowane.pl jest administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,  3) o tym, że Użytkownik jest źródłem, od którego wyszorowane.pl pozyskała ich dane.

Czas przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b,c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów): 2. w przypadku korzystania z serwisu, bądź z usług dodatkowych serwisu Państwa dane będą przechowywane przez okres 3 lat od ostatniej czynności na danych osobowych w celu marketingu produktów i usług wyszorowane.pl własnych lub partnerów biznesowych

Bezpieczeństwo informacji

Wyszorowane.pl dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących Użytkownika. Serwis wyszorowane.pl używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia chronienie danych identyfikujących Użytkownika i znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do jego konta. Udostępnianie informacji innym podmiotom Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania udostępniane innym niż wyszorowane.pl podmiotom, tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz wyszorowane.pl np. współpracującym portalom, dostawcom usług IT, audytorom, firmom windykacyjnym, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.  Wyszorowane.pl ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.). Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO;  Dane osobowe Użytkownika nie są odsprzedawane innym podmiotom.  Wyszorowane.pl wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji pochodzących od wyszorowane.pl lub jego partnerów biznesowych wyłącznie za zgodą Użytkowników. Zgoda ta może być w dowolnym momencie wycofana przez Użytkownika. Wyszorowane.pl nie udostępnia danych osobowych Użytkowników a w szczególności ich adresów e-mail w innych przypadkach lub innym podmiotom, niż określone powyżej. Odpowiedzialność Wyszorowane.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników i osoby trzecie, w szczególności w postaci ofert. Użytkownicy zobowiązani są zamieszczać oferty zgodnie z postanowieniami Regulaminu i przepisów polskiego prawa oraz przewidzianych nimi konsekwencji dla określonej czynności. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości.

Wyszorowane.pl jest uprawniony do usunięcia oferty lub rezerwacji w przypadku, gdy: rezerwacja lub ofeta okaże się fikcyjne, narusza przepisy prawa, narusza postanowienia niniejszej Polityki prywatności lub Regulaminu, narusza dobra osobiste osób trzecich. 

Bez pisemnej zgody osoby uprawnionej przez wyszorowane.pl, obowiązuje rygorystyczny zakaz kopiowania, przenoszenia, powielania, plagiatowania, publikowania lub rozpowszechniania wszystkich tekstów znajdujących się w serwisie www.wyszorowane.pl. Naruszenie tego zakazu może mieć poważne skutki cywilnoprawne i karnoprawne. 

Wyszorowane.pl, REA Paweł Kalinowski ul. Bohaterów Monte Cassino 21/15, siedziba ul. Sienkiewicza 1/1, lok. 200 tel.: 22 125 5100 http://www.wyszorowane.pl